08:00

הוועידה המרכזית של בכירי ההיי-טק בישראל

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי ברכה
זאב בילסקי

09:10

דברי ברכה
H.E Edminas  Bagdonas

09:15

דברי ברכה

09:20

כיצד הרשות לחדשנות מסייעת צמיחה?
צחי שנרך

09:40

מושב ראשון:כיצד הטכנולוגיה משנה את דרכי הטיפול והשיקום של החולים
פרופ' עמירם כץ
Assaf  Barnea
Jean Judes
עופר וייסברג

10:05

ניהול משברים בתחום הסייבר

10:25

מושב שני: פאנל בכירי היי טק
ארז צור
אופיר גרינברג
שלמה וקס
דורון אמיר
יריב צור
עו"ד נעמי אסיא
עמוס טלמור
שלמה וולפמן
רואי דינוביץ
דפנה גוטשלק

11:30

מושב שלישי: פאנל עסקים - שת"פ טכנולוגי בחדשנות, רעננה-וילנה, ליטא
H.E Edminas  Bagdonas
לן  יודס
H.E. Mr. Aleksandras  Abišala
זאב זליג
עידן מאיר
בועז ענבל
Darius Zakatis
Open Accessibilty Menu