08:00

הוועידה המרכזית של בכירי ההיי-טק בישראל

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי ברכה
זאב בילסקי

09:10

דברי ברכה
H.E Edminas  Bagdonas

09:15

דברי ברכה

09:20

כיצד הרשות לחדשנות מסייעת צמיחה?
צחי שנרך

09:40

מושב ראשון:כיצד הטכנולוגיה משנה את דרכי הטיפול והשיקום של החולים
פרופ' עמירם כץ
Assaf  Barnea
Jean Judes

10:05

ניהול משברים בתחום הסייבר

10:25

מושב שני: פאנל בכירי היי טק
דורון אמיר
עו"ד נעמי אסיא
יריב צור
שלמה וקס
אופיר גרינברג
ארז צור
דפנה גוטשלק
רואי דינוביץ
שלמה וולפמן
עמוס טלמור

11:30

מושב שלישי: פאנל עסקים - שת"פ טכנולוגי בחדשנות, רעננה-וילנה, ליטא
Darius Zakatis
בועז ענבל
עידן מאיר
זאב זליג
H.E. Mr. Aleksandras  Abišala
לן  יודס
H.E Edminas  Bagdonas
Open Accessibilty Menu